Skovbrug

Skovbrug

Gjessinggaard skovbrug består af ca. 200 ha blandet løv- og nåleskov, som passes i samarbejde med HedeDanmark

Der lægges vægt på at bevare en sund og stærk skov, hvor der tages hensyn til både tilvækst, biodiversitet og vildtets trivsel.

Skovstykkerne er fordelt udover ejendommen og giver dermed et fint sammenspil med de øvrige naturtyper på ejendommen.