Jagt på Gjessinggaard Gods

Jagt på Gjessinggaard Gods

Gjessinggaard ligger 10 km nord for Randers ned til den smukke Randers Fjord. Fjorden er i efteråret rasteplads for store flokke af trækkende  gråænder, krikænder, pibeænder skeænder spidsænder og gæs.
Den hvide trefløjede herregård ligger på de høje skråninger med udsigt over Tvede Ådal, som gennemskærer ejendommen fra syd mod nord helt ud til fjorden.
Det 1100 ha store jagtareal er bakket og består af en blanding af skov, landbrug, søer, andehuller, dale og engarealer og har altid været kendt som et af Jyllands mest attraktive jagtområder.

Godset har professionel vildtforvaltning, og der udlejes et antal dagjagter på fasaner og ænder. Herudover tilbydes der et par drivjagter på råvildt og en voksende bestand af dåvildt samt rough shooting, hvor der kan være adskillige vildtarter på paraden.

Det kuperede terræn udnyttes til at præsentere meget højtflyvende fasaner, og godset kan tilbyde noget af det mest udfordrende fasanjagt i Danmark.

Der gøres en stor indsats for løbende at forbedre biotop og levevilkår for alle vildtarter. Der plantes nye hegn og remiser, og andedamme vedligeholdes og nye graves.

Godset er medlem af Bæredygtig jagt og lægger vægt på at overholde alle etiske forhold i forbindelse med jagt.