Fremtids Vision

Gjessinggaard har ualmindelig mange herlighedsværdier i form af den smukke og velbevarede hovedbygning fra 1700-tallet, udsigten over Tvede Ådal ud til fjorden, det smukt kuperede landskab langs ådalen, enge, småsøer og skov med dyrkede marker ind imellem, smukke gamle solitærtræer og kæmpehøje placeret i skov og på bakketoppe. Her er havørne og nattergale og i det hele taget et meget rigt fugle-og dyreliv. Vi ønsker at bevare og udvikle alt dette. Samtidig ønsker vi at videreudvikle Gjessinggaard Gods erhvervsmæssige aktiviteter indenfor land- og skovbrug, ren energi, jagt og turisme, så at der skabes en moderne bedrift i tidens ånd med et solidt økonomisk fundament. Vi ønsker at ejerfamilie og medarbejdere også fremover kan være stolte af deres hjem og arbejdsplads og dermed få lyst og energi til at sætte deres positive præg på ejendommens fremtid. Hovedtesen er som altid, at godset er til låns og skal videregives til næste generation i bedre stand, end det blev modtaget.