Planteavl

Planteavl

Ejendommen består af to enheder som udgøres af Gjessinggaard med tilkøbte gårde, der ligger samlet omkring hovedejendommen og Vestervang på ca. 100 ha der ligger 10 km nord for Gjessinggaard ved Dalbyover

Der dyrkes hvede til brød og såsæd, byg til øl og såsæd, raps til olie og skrå, spinat og græs til frø og ejendommen har tørrings- og oplagringskapacitet til alle afgrøder.

En stor del af ejendommen har god veldrænet, lerblandet muldjord, men der er også lavbundsarealer og lettere jordtyper. Klimaet er præget af at ejendommen ligger tæt på fjorden og Kattegat og derfor er forholdsvis mildt i forhold til midtjylland, til gengæld er den årlige nedbørsmængde i den lave ende. Vækstsæsonen er et par uger kortere end det sydlige Danmark.

Ejendommen dyrkes i hovedsagen pløjefrit og der arbejdes med at reducere jordbehandlingen mest muligt med henblik på at genskabe jordens frugtbarhed og spare omkostninger.

Vi ønsker at udvide det dyrkede areal gennem samarbejdsaftaler med naboer og/eller forpagtnings aftaler.