Skov & Landbrug

Gjessinggaards landbrug, der omfatter dyrkede marker med salgsafgrøder som brødhvede, græsfrø, havefrø, maltbyg, raps og korn til fremavl, samt juletræer og afgræssede enge, udgør ca. 800 ha.

Der tilstræbes at drive et effektivt landbrug under hensyntagen til den omgivende natur og markvildtet. Der arbejdes med præcisionslandbrug og reduceret jordbehandling med henblik på at minimere input, forbedre jordens struktur og sikre maximalt økonomisk udbytte af bestræbelserne. Der er kapacitet til at tørre og opbevare alle frø- og kornafgrøder på ejendommen.

Gjessinggaard dyrker mange forskellige jordtyper, der strækker fra strandsand over humusjord til stærk lerjord. Gennem de seneste år er der tilkøbt ca. 450 ha markjord der alt sammen er høj kvalitet ler- og muldjord.