Hovedbygning

Gjessinggaards stilfulde barokhovedbygning, der ligger højt hævet over Tvede ådal med udsigt til Randers Fjord, er opført i 1747 af etatsråd Hans Folsach.

Der findes ingen optegninger over den tidligere borggård, som formodentlig var opført i 1600-tallet af Iver Juul. Der er ingen tvivl om, at den nye hovedbygning blev rejst på fundamenterne af den gamle bebyggelse, da disse vidner om tidligere tiders byggestil.

Hovedbygningens kulturhistoriske værdi er stor, og bygningen blev fredet i 1918. Arkitektonisk fremtræder Gjessinggaards trefløjede hovedbygning som en præcis og usædvanlig konsekvent og symmetrisk bygningskrop, der fastholdes af det ubrudte og stejle tag. Hovedbygningens elegante enkelhed med de ens vinduesindfatninger på fløjenes gårdsider binder de tre længer sammen.

Den gennemførte symmetri, som slås an i de store linier, er videreført i de mindre detaljer. Det ses i den symmetriske placering af dørene mod gårdspladsen, vinduernes taktfasthed og placeringen af de 12 hvidtede skorstene.

Hertil kommer, at de spinkle vinduessprosser har et sprødt og raffineret udtryk, der giver en lethed til hele det barokke bygningskompleks.

I det indre er den oprindelige plandisposition og interiøret gennem bygningen et kulturhistorisk bevis på de stilmæssige idealer, der gjorde sig gældende i barokken, med et meget smukt lysindfald fra de mange vinduer, og lange gangforløb med ølandsfliser mod gården. De fine stuer med rige interiører findes i hovedfløjen, mens nordfløjens mere sparsomme stengulve og bræddelofter viser, at den har fungeret som økonomifløj og beboelse for herregårdens adskillige ansatte, mens sydfløjens mange værelser har fungeret som gæsteafdeling.

Det omgivende parkanlæg, der åbner sig ud mod fjordlandskabet, er tegnet af den kendte havearkitekt og professor ved kunstakademiet Carl Th. Sørensen og udført i 1960

Hovedbygningens lethed og overkommelige størrelse – i forbindelse med de omgivende voldgrave og den eventyrlige udsigt over ådalen med søer – udgør en i særklasse smuk, beboelig og charmerende enhed.