Til Gjessinggaard hører circa 550 hektar landbrug og 200 hektar skov

 

Markbrug
Hovedafgrøderne paa Gjessinggaard er byg, hvede, triticale, rug, ærter og græsfrø, og nye afgrøder er under overvejelse.

 

Skovbrug
Skovbruget, der består af 60% løvskov og 40% nåleskov, drives natur nært med selvforyngelser og plukhugst. Det tilstræbes i alle dispositioner at gribe så lidt som muligt ind, men i stedet at understøtte skovens egne naturlige processer. Der anvendes ingen kemikalier eller kunstgødning i det egentlige skovbrug.

 

Pyntegrønt og Juletræer
Der er en betydelig kommerciel produktion af nobilis pyntegrønt og normansgran juletræer. Der produceres årligt 40 tons pyntegrønt og 15 - 20 000 juletræer; hovedsageligt til export.

 

Adresser
Godsejer Peter greve Bernstorff
Gjessinggaard Gods, Tvede, 8900 Randers Tlf. 86442020 Mobil 21755620 Fax. 86442526

 

Driftleder Peter Møller Petersen
Gjessinggaard Gods, Tvede, 8900 Randers Tlf. 86441579 Mobil 20480417

SKOVBRUG OG LANDBRUG