De 16 gravhøje på Gjessinggaard vidner om at egnen allerede i oldtiden var et attraktivt sted for mennesker at slå sig ned. Gjessinggaards naven og historie går helt tilbage til Vikingetiden hvor en stor høvding ved navn Thorkild Geysa omkring år 1000 har haft sin borg, Geisinggaard, hvor den smukke hovedbygning nu står. Ejendommen ibærer endnu i lidt ændret form hans navn.

 

I 1048 Sejlede den krigeriske norske kong Harald Hårderåd hærgende op gennem Gudefjorden efter at have plyndret og nedbrændt flere danske byer. Han tog Thorkild Geysas to døtre til fange og Geysa måtte udrede store summer for at få sine døtre igen.

 

Op gennem 1400-, 1500- og 1600 tallet ejes gaarden af adelsfamilierne Friis, Munk og Juul i hver tre generationer og i 1734 købes ejendommen af amtsforvalter Hans von Folsach.

 

Med familien von Folsach indledtes en lang stabil periode i Gjessinggaards historie. Hans von folsach opførte i 1747 den smukke tre-fløjede hovedbygning, som i dag er regnet for et af Jyllands mest betydningsfulde barokanlæg. Familien von Folsach værnede om stedet i 230 år indtil Kammerherre Hans von Folsach i 1977 solgte ejendommen til sin nevø Peter Greve Bernstorff som er den nuværende ejer.

 

I dag er Gjessinggaard kendt en landbrugs ejendomme og danner rammen om en række spændende tilbud indenfor jagt, middags og selskabsarrangementer.

HISTORIE